וואָס איז דעקלאַראַציע

א דעקלאראציע איז א באשרייבונג, אין א מעטאדיש און לאגישער פארעם, פון די אומשטענדן, וואס באשטייען דעם אנקלאגערס אורזאך. די דעקלעראציע איז א שריפטלעכע דערקלערונג דערלאנגט צום געריכט.

Law & More B.V.